Juridisk byrå i Hangö med omfattande service

Juridisk byrå B-E Wickholm Kb betjänar sina klienter förtroligt sedan flera år. Min byrå är i Hangö, men mitt verksamhetsområde omfattar hela Västra Nyland. Oavsett om du behöver hjälp i familjerättsliga ärenden eller med bouppteckningen så får du all juridisk service du behöver av mig. Läs mer om min juridiska byrås tjänster och fråga mig mer!

Alla juridiska tjänster från en adress

Juridisk byrå B-E Wickholm Kb erbjuder sina kunder kompetent rättshjälp och juridisk rådgivning och sköter alla fall individuellt. Tjänsterna omfattar:

 • familje- och arvsrätt
 • fastighetsjuridik
 • köpvittne
 • äktenskapsärenden
 • äktenskapsförord
 • bouppteckning
 • bouppteckningsinstrument
 • arvsskifte
 • boutredning
 • testamenten
 • tvister

Familje- och arvsrätt samt fastighetsjuridik är mina specialkompetenser, men av mig får du betjäning på alla de ovan nämnda områdena. Givetvis kan du lita på min absoluta tystnadsplikt och personliga service med syfte att hitta den bästa möjliga lösningen på klientens problem.

Jag betjänar på två språk

Jag vill erbjuda klienterna den bästa möjliga och mest flexibla servicen, på båda inhemska språken. På hemsidan hittar du alla mina tjänster, på svenska och finska. Ta kontakt så ser vi hur jag bäst kan hjälpa dig!

Behöver du tjänster av en juridisk byrå? Fråga mer!

Om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning och vill veta mera, kontakta mig genom denna webblankett. Fyll i dina kontaktuppgifter och ett fritt formulerat meddelande. Jag svarar så fort som möjligt!

Namn

Telefonnummer

E-post

Fritt formulerat meddelande