Betjäning av en kompetent jurist i alla ärenden – Hangö och Västra Nyland

Behöver du rättslig hjälp eller rådgivning? En erfaren och pålitlig jurist betjänar dig på Juridisk byrå B-E Wickholm Kb. Jag tar hand om alla juridiska ärenden för privatpersoner och driver klienternas sak. Min byrå är i Hangö, men jag betjänar klienter i hela Västra Nyland. När du behöver en kompetent jurist, kontakta mig! 

Juridiska byråns tjänster

Om man har problem med lagen lönar det sig att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika större problem och rättsliga åtgärder. En kunnig jurist är på din sida och försäkrar att allt går rätt till juridiskt. Du kan vända dig till mig när du behöver juridisk konsultation i följande fall:

  • familje- och arvsrätt (t.ex. vårdnadsärenden, underhållsavgifter, bouppdelning, testamenten)
  • fastighetsjuridik (juridiska ärenden i samband med köp av bostad och tomt, hävning av köp m.m.)
  • köpvittne
  • ärenden kring äktenskap och samboförhållanden (t.ex. äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, avvittring)
  • bouppteckningar
  • boutredning
  • testamenten
  • tvister

Även om du inte är helt säker på vilken juridisk tjänst du behöver lönar det sig ändå att kontakta mig. Jag ger juridisk rådgivning i alla ärenden på svenska och finska. Fråga även efter kostnadsfri rättshjälp, beroende på kundens situation reder vi ut om gratis rättshjälp är berättigad.

Juristen stöder genom hela rättsprocessen

I första hand försöker jag förlika tvister eftersom detta är det behagligaste och förmånligaste alternativet för båda parter. Är det inte möjligt med förlikning eller att övrigt diskutera saken kan en rättegång bli aktuell. En rättegång är vanligen en helt ny och utmanade process för individen och därför är det på sin plats med en pålitlig jurist. Jag stöder klienten och är tillgänglig under hela rättsprocessen.

Behöver du tjänster av en juridisk byrå? Fråga mer!

Om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning och vill veta mera, kontakta mig genom denna webblankett. Fyll i dina kontaktuppgifter och ett fritt formulerat meddelande. Jag svarar så fort som möjligt!

Namn

Telefonnummer

E-post

Fritt formulerat meddelande