Juridisk byrå i Hangö med omfattande service

Juridisk byrå B-E Wickholm Kb betjänar sina klienter förtroligt sedan flera år. Min byrå är i Hangö, men mitt verksamhetsområde omfattar hela Västra Nyland. Oavsett om du behöver hjälp i familjerättsliga ärenden eller med bouppteckningen så får du all juridisk service du behöver av mig. Läs mer om min juridiska byrås tjänster och fråga mig mer!

Alla juridiska tjänster från en adress

Juridisk byrå B-E Wickholm Kb erbjuder sina kunder kompetent rättshjälp och juridisk rådgivning och sköter alla fall individuellt. Tjänsterna omfattar:

 • familje- och arvsrätt
 • fastighetsjuridik
 • köpvittne
 • äktenskapsärenden
 • äktenskapsförord
 • bouppteckning
 • bouppteckningsinstrument
 • arvsskifte
 • boutredning
 • testamenten
 • tvister

Familje- och arvsrätt samt fastighetsjuridik är mina specialkompetenser, men av mig får du betjäning på alla de ovan nämnda områdena. Givetvis kan du lita på min absoluta tystnadsplikt och personliga service med syfte att hitta den bästa möjliga lösningen på klientens problem.

Jag betjänar på två språk

Jag vill erbjuda klienterna den bästa möjliga och mest flexibla servicen, på båda inhemska språken. På hemsidan hittar du alla mina tjänster, på svenska och finska. Ta kontakt så ser vi hur jag bäst kan hjälpa dig!

Behöver du tjänster av en juridisk byrå? Fråga mer!

Om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning och vill veta mera, kontakta mig genom denna webblankett. Fyll i dina kontaktuppgifter och ett fritt formulerat meddelande. Jag svarar så fort som möjligt!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Lakiasiaintoimisto B-E Wickholm Ky - Juridisk byrå B-E Wickholm Kb Ky
Nycanderinkatu 18 A 6
10900 HANKO

FO-nummer:
Telefonnummer: 040 505 6507

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.